Jdi na obsah Jdi na menu
 


BEZPEČNOST - BYDLENÍ - BUDOUCNOST

 

 

BEZPEČNOST,

BYDLENÍ,

BUDOUCNOST

 

BEZPEČNOST

 

Pro spokojený a klidný život je bezpečnost nejen na veřejných prostranstvích, ale v každodenním životě, jeden z hlavních faktorů pro spokojený a klidný život. Je zapotřebí využívat zákonné prostředky ke zlepšení současné situace. Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve městě, ať už se jedná o bezpečnost na ulicích, ochranu před vandalstvím, výtržnictvím nebo jen nepříjemným obtěžováním a drobnými krádežemi, je preventivní činnost, nejlépe uniformovaného policisty, který dobře zná místní poměry, občany a život. Abychom mohli zajistit všechny faktory bezpečnosti, které se nás jako občanů přímo týkají, je nezbytné vybudovat kamerový systém, který nahradí absentující policisty, kteří nemohou být z objektivních důvodů, přítomni vždy a všude.

 

Chceme policii, ať už policii České republiky nebo strážníkům městské policie, dát do ruky účinný nástroj v boji proti kriminalitě, který se osvědčil a neustále osvědčuje v mnoha městech, které trpí stejnými problémy jako Ostrava. Navrhuji celoplošné pokrytí kamerovým systémem, opatřené kamerami s vysokým rozlišením a možností nočního záznamu, s možností dalšího rozšíření podle situace, kdy bude třeba řešit závažné problémy se zvýšeným nápadem uliční kriminality nebo násilné či majetkové trestné činnosti. Kamerový systém je nejúčinnějším nástrojem v boji s kriminalitou a zajištěním místních záležitostí veřejného pořádku. Pro státního zástupce i policejní orgány je nezbytné využívat nejmodernější technologie, které zajistí nezvratný důkaz o spáchaném protiprávním jednání pro soud. Kamerový systém je finančně náročný, ale je a stane se nejúčinnější nástrojem k usvědčení pachatele. Důkazní břemeno, které nesou orgánové činné v trestním řízení je skutečně břemeno, které je při důkazní nouzi pro pachatele protiprávního jednání možností jak se odpovědnosti vyhnout a slušným lidem se vysmát. Bez důkazů nebude pro pachatele ani zaslouženého trestu.

 

Instalace tzv. „bezpečnostního tlačítka“, tlačítko nouze, které operátora kamerového systému upozorní na nebezpečí v konkrétním místě. Kompenzuje se tím hlášení na tísňové linky policie, záchranné zdravotnické služby a hasičů. Je bohužel pravdou, že tento systém bude možné zneužít, když jej budou bezdůvodně iniciovat děti, šprýmaři, ale to se dá legislativně upravit tak, aby se zneužití trestalo. Mimo jiné každá nová věc láká k vyzkoušení funkčnosti.

Nedůvěra a stereotypy hrají svou roli v dnešní společnosti. Vybudováním si domova ve složitých životních podmínkách si dokazujeme své odhodlání a naději žít plnohodnotný a stabilní život. Nebuďme lhostejní ke svému okolí.

V našem městě je zřízena Městská policie. Strážníci musí být kvalitně vybaveni pro výkon služby, aby zajistili naší bezpečnost. Musí být zde pro občany. Platíme je z rozpočtu města, z našich financí. Tabulky a statistiky dělají z organizace fungující aparát, ale není vše jen o propagaci fungující organizace, je to o spokojenosti občana. Toho počet vyřešených přestupků nezajímá. Ten bude spokojený, když se bude moci strážník věnovat jeho hlavní pracovní náplni stanovené zákonem, tedy zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bude službou občanovi. Součinností městské policie a policie ČR docílíme zamezení růstu kriminality. Je zapotřebí všemi dostupnými zákonnými prostředky zabezpečit bezpečnost občanů. To může jen člověk, který je znalý zákonů a poměrů v naší obci nebo obvodu.

 

Nedílnou součástí bezpečnosti je i problematika s parkováním v okolí ZOO Ostrava. Kapacita parkoviště je nedostatečná. Vjížděním a vyjížděním z parkoviště je ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Samozřejmostí je nesprávné parkování.

 

BYDLENÍ

 

Obecní majetek se musí udržovat a majitelé o něj musí pečovat. Musí být zkvalitňováno bydlení občanů. Nemůžeme se zbavovat obecního majetku. Obec musí vlastnit byty pro seniory, mladé lidi s dětmi i pro sociálně slabé pro ty, kteří si neumějí sami poradit či pomoci. Ti, kteří se cítí být povolaní dbát na obecní blaho, musí umožnit všem, kdo jsou bez viny, kvalitní bydlení za rozumnou cenu. V posledních letech se neudržovaly bytové domy. Nechaly se zchátrat a pak byly prodávány pod cenou. Nevím, zda úmyslně či z nedbalosti, obojí je špatně a tak zamezme dalšímu prodeji obecních domů a majetku.

Spousta občanů bydlí v majetku RPG. Udržují si ho za své vlastní finanční prostředky a nyní mají možnost si majetek RPG odkoupit do osobního vlastnictví. Je morální, že mají platit za něco, co svými finančními prostředky udrželi v obyvatelném stavu a zhodnotili i tím tento majetek? Zkusme se zastat našich občanů a vstupme do jednání s RPG. Zkusme občanům, kteří si chtějí odkoupit byt, finský domek, vyjednat slevu při odkupu. S námi se budou určitě bavit jinak, než se svým nájemníkem.

 

Komunální politik musí být v obci pro občany, musí se umět zastat jejich práv. Musí vždy být pro občana k dispozici. Komunální politik má přehled o potřebách občanů, bydlí v dané lokalitě. On je základním článkem legislativy. On musí zaručit lidem jejich základní potřeby pro spokojené a klidné bydlení.

 

BUDOUCNOST

 

Musíme se zasadit o realizaci takových projektů a plánů v obci, které mají budoucnost a jsou ku prospěchu občanů. Nesmyslně neopravujme, nelátejme něco, co se pak stejně musí celé udělat znovu. Plánujme, vytvořme koncepce, které budou sloužit nejen současníkům ale i do budoucnosti našim dětem a vnukům.

 

V komunální politice se musí uskutečňovat takové projekty, které jsou realizovatelné i v dalším funkčním období. A to ať už bude na radnici dále rozhodovat Petr nebo Pavel. Vytváříme si tímto krásné prostředí, ve kterém žijeme. Budoucnost je v rentabilním zacházení s finančními prostředky, které se musí efektivně vracet ve formě dobré investice do lidského potenciálu, kvalitnějšího života, zdraví a životního prostředí. Nežijme pouze přítomností, budujme základ radosti a štěstí pro naše potomky, v tom spatřuji svou nejvyšší odpovědnost vám - svým spoluobčanům.

 

 

 

 

PŘIJĎTE K VOLEBÁM A VOLTE STRANU NEBO KOMUNÁLNÍHO POLITIKA, KTERÝ JE SCHOPEN OBČANŮM V OBCI ZABEZPEČIT KLIDNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.